Online képzés

1.

A távoktatás nagyon kényelmessé teszi a tanulást, de csak bizonyos tárgyak tanulhatók ezen a módon. Minden olyan mesterség, amely nagyfokú veszéllyel jár, különleges kézügyességet igényel, esetleg szóban nehezen megfogalmazható finomságokat, ezen a módon nem tanulható és nem tanítható.

Az írás tanulása számára az internet ideális feltételeket biztosít. Mindenre jut elég idő, nem ketyeg az óra, nem zárják a termet, nem száll le az este, nem kell másokra várni. Legfőbb előnye, hogy kényelmes. Ugyanez a legfőbb hátránya is.

Az online oktatás kényelmes, és ez elkényelmesedéshez vezethet. Megszoktuk, hogy iskolában tanulunk, mások diktálta feltételek szerint, mások szabta időbeosztásban. Az online tanulásban senki nem diktál nekünk. Nem tolnak, húznak, zavarnak át a tananyagon. Éppen ez a veszélye is.

Az interneten keresztül tanulni, az egy igazi vízválasztó. Van elég szándékom? Tényleg komolyan gondolom? Igazán ezt akarom csinálni? Valóban ez az, ami érdekel?

Nem űz senki, nincs igazi külső kontroll. Nem marad más, mint a belső meggyőződés, amely tettekre sarkall. Ha ez nincs, akkor semmi sincs.

A tanuláshoz személyes erőfeszítéseket kell tennie a tanulónak. Nem elég, hogy megteszi a tanár által megkívánt mozdulatokat. Tényleg részt kell vennie a tanulásban. Az internetes oktatásban bármi közbejöhet. Akármi. Valami más, ami érdekesnek tűnik, vagy csak a kedv hiánya, vagy egy kis álmosság, levertség, és máris halasztódik a tanfolyam.

Az emberek hosszú-hosszú éveken (évtizedeken) át járnak iskolába, úgy, hogy nem igen jön közbe semmi. Online oktatás esetén percenként „közbejöhet” valami. Ez a legkényelmesebb oktatási forma, de kényelmessége adja a veszélyét is.

Vízválasztó egy online tanfolyam. Ad némi önismeretet.

2.

Hogyan folyik az írásoktatás az interneten keresztül?

A menet mindig ugyanaz.

1. lépés: a tanuló kap egy rövid anyagot, amit figyelmesen el kell olvasnia.
2. lépés: megbeszéljük az olvasottakat.
3. lépés: a tanuló gyakorlatokat végez, melyek elmélyítik a megértését.

Csak abban az esetben megyünk tovább, ha az adott anyagrészt a tanuló teljesen érti, és tudja alkalmazni a megtanultakat.

Természetesen az írás is olyan mesterség, amit az ember egész életében tanul. A mi tanfolyamaink felölelik az írásmesterség egészét, a stílustól a cselekményvezetésen át az atmoszférateremtésig. Az alapoknál többet nem taníthatunk. Ezek megléte esetén azonban elkezdődhet az évtizedeken át tartó önképzés, amely biztosan nem fog vakvágányra futni.